Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu honey4love.pl


1. Wstęp

  Zapewniamy Klientom sklepu honey4love.pl poszanowanie ich prywatności oraz ochronę danych osobowych naszych Klientów.Gwarantujemy anonimowość przesyłki na której nie znajdują się żadne odnośniki kojarzące się z erotyką i sexem.

   Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności sklepu honey4love”) stanowi integralną część Regulaminu naszego sklepu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z naszego sklepu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. 
    Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez MyHome Angelika Baranowska z siedzibą we 54-611 Wrocław przy ul Stanisławowskiej 74 (dalej zwanego Administratorem) – właściciela sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.honey4love.pl (dalej zwanego Sklepem internetowym).


   Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego i dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest MyHome Angelika Baranowska z siedzibą we 54-611 Wrocław ul. Stanisławowska 74.

  Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (1)  w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail).


   Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowych i rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w skrócie: „RODO”.

2. Jakie dane pobiera Administrator podczas rejestracji i zakupów w sklepie


Administrator pobiera od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem prowadzonego Sklepu internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie:


    1. nazwisko i imię,
    2. adres do korespondencji
    3. adres poczty elektronicznej,
    4. numer telefonu.

 

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupów w Sklepie internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością dokonania zakupów w sklepie internetowym. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem internetowym wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego przed zawarciem danej umowy. 

3. Jakie są podstawy przetwarzania danych i przez jaki okres dane będą przetwarzane?


  Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (1)  w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail).


  Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu aż Klient wyrazi wolę usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowych i rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w skrócie: „RODO”.

 

4. Jakie prawa przysługują Klientom i jak z nich skorzystać?

  Klient ma możliwość podglądu oraz edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu internetowego, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@honey4love.pl


  Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

   Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Jakie dane zbiera Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu ?


  Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony, na której osadzony jest Sklep internetowy. 

6.Komu Administrator udostępnia dane osobowe Klientów?

  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

   1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

   2. podmiot realizujący dostawę towarów

   3.dostawca płatności

   4.biuro księgowe

   5.odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

 

7.  Środki techniczne i obowiązki Klientów


  Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Administrator stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu internetowego w celu ochrony danych Klientów. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.


  Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami Klienci nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że Administrator nie zwraca się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym zaleca się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.


 


Sklep honey4love.pl posługuje sę także plikami cookies(ciasteczka)

 

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie.
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042


Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

 • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

 

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie